API

API?


AanspreekPunt Integriteit


Bij de API kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Wil je graag contact openemen in alle discretie met de API van SinGym, vul dan onderstaand formulier in.


API Singym = Karen Van Hoye

 
 
 
 

 

API